Skip to Main Content
Aš ieškau
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Tikslai

Siekta išsiaiškinti, ar skirtingų rūšių tvarsčiai buvo susiję su pacientų, sergančių lėtinėmis žaizdomis, skausmu ir stresu.

Metodai

 • Šis tyrimas buvo atliktas, siekiant nustatyti skirtumus tarp nurodomo skausmo ir streso, susijusio su atraumatinių ir įprastų tvarsčių, naudojamų pacientams, naudojimu.
 • Buvo įgyvendintos šios psichologinės priemonės:
  • Suvokiamo streso skalė (PSS)
  • Nerimo ir nerimastingumo aprašas (STAI)
  • Skaitmeninė streso vertinimo skalė
 • Perrišimų metu PSS ir STAI klausimynai buvo garsiai skaitomi kiekvienam pacientui, o žodiniai atsakymai registruojami mokslinių tyrimų grupės nario.

Rezultatai

 • Iš 49 pacientų, turinčių lėtines žaizdas, 53 % buvo vyrai (n = 26) ir 47 % moterys (n = 23). Jų amžius svyravo nuo 38 iki 95 metų, o vidutinis amžius buvo 69,1 ± 14,1.
 • Žaizdų rūšys buvo įvairios etiologijos ir buvo gydomos atraumatiniais tvarsčiais, tokiais kaip „Mepilex“, arba įprastiniais, tokiais kaip „Biatain®* “ arba „Aquacel ®*Ag“ (1 lentelė).

* „Aquacel“ yra „ConvaTec“ Inc. registruotas prekės ženklas.  „Biaatain“ yra „Coloplast“ A/S registruotas prekės ženklas.

hidden1hidden2

1 lentelė. Žaizdų etiologija

Žaizdos tipas Atraumatinis n (%)  Įprastas n (%)
Veninė kojų opa 3 (30 %) 5 (13%)
Kitos kojos opos 2 (20%) 5 (13%)
Diabetinės pėdos opa 1 (10%) 15 (38%)
Kitos pėdos opos 4 (40%) 8 (21%)
Kitos lėtinės žaizdos - 6 (15%)
Iš viso 10 39
hidden1hidden2

2 lentelė. Vidutinis psichologinis ir fiziologinis skausmas ir streso balai pacientams, kurie buvo gydomi atraumatiniais ir įprastais tvarsčiais

Skausmo/streso priemonės Atraumatinis  Paprastas
STAI 38,40 ± 15,62 33,1 ± 11,16
PSS 24,60 ± 10,08 22,72 ± 9,17
Skaitmeninis skausmas 1,43 ± 0,98* 3,66 ± 3,13*
Skaitmeninis stresas 2,00 ± 0,58* 3,63 ± 2,66*
Širdies susitraukimų dažnis 69,11 ± 7,53 75,62 ± 14,05
Kvėpavimo greitis 16,86 ± 8,17 16,09 ± 1,95
Sistolinis kraujo spaudimas (AKS) 125,70 ±  12,23 137,82 ± 17,03
Diastolinis kraujo spaudimas (AKS) 64,22 ± 11,56 69,13 ± 12,91
Galvaninė odos reakcija (GSR) 19,76 ± 5,42* 33,15 ± 16,32
Seilių kortizolis 0,13 ± 0,03 0,17 ± 0,09

* Skirtumas tarp grupių buvo statistiškai reikšmingas – p mažiau nei 0,05

STAI = Nerimo ir nerimastingumo aprašas; PSS = Suvokiamo streso skalė

hidden1hidden2
juostinė diagrama – „Mepilex“ palyginimas su kitais tvarsčiais
1 pav. Pačių pacientų, kurie buvo gydomi, atraumatiniais ir įprastais tvarsčiais, nurodytas kiekybinis stresas ir skausmas.
 • Be padidėjusių psichologinių streso rodiklių tarp pacientų, kurie buvo gydomi įprastais tvarsčiais, suvokiamas skausmo ir streso sunkumas taip pat buvo didesnis įprastų tvarsčių grupėse perrišimų metu (1 pav.).

 • PSS ir STAI streso rezultatai buvo palyginti panašūs pacientams, gydomiems abiejų rūšių tvarsčiais. Vidutiniai PSS balai buvo 24,60 ± 10,08 pacientams, gydytiems atraumatiniais tvarsčiais, ir 22,72 ± 0,17 pacientams, gydytiems įprastais tvarsčiais, iš kurių didžiausias PSS balas buvo 56.

 • Atraumatinių tvarsčių grupėje pacientų vidutinis balas buvo 34,90 ±1,41, bazinio nerimo 38,40 ± 5,62, ūmaus nerimo perrišimų metu, lyginant su įprastinių tvarsčių grupe, kurios vidutinis balas buvo 33,21 ± 1,20 bazinio nerimo ir 33,31 ± 1,16 – ūmaus nerimo perrišimų metu pagal STAI, iš maksimalaus galimo įvertinimo – 80 balų.

 • Pacientų vidutinis streso lygis buvo 24,60 ± 10,08 (atraumatinių tvarsčių grupėje) ir 22,72 ± 9,17 (įprastų tvarsčių grupėje) pagal PSS ir 34,90 (atraumatinių tvarsčių grupėje) ir 33,21 (įprastų tvarsčių grupėje) pagal STAI.

 • Galima teigti, kad nors skausmas ir stresas pacientams buvo itin stiprūs, tačiau gydomiems atraumatiniais tvarsčiais, daugeliu atvejų veiksniai, susiję su bendra gyvenimo patirtimi turint lėtines žaizdas, gali prisidėti prie nuolatinio streso ir nerimo jausmo.
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Su „Mölnlycke“ susiję produktai

Kontaktai
Mölnlycke Uždaryti

Sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas

Informacija puslapyje, į kurį eisite, skirta sveikatos priežiūros specialistams. Paspaudę žemiau esantį laukelį patvirtinate, kad esate sveikatos priežiūros specialistas.