Skip to Main Content
Aš ieškau
hidden1hidden2

Aplinkosaugos sveikatos ir saugos programa

Kompanijoje "Mölnlycke" mes esame įsipareigoję vykdyti tvarų verslą. Mes nesustojame pasiekus rezultatą, bet nuolat tobulinamės, o tai paskatino formuoti naują "Aplinkosaugos sveikatos ir saugos" programą, kurioje numatyti didesni tikslai artimiausiems metams.

Gerų darbo santykių skatinimas

Pagarba darbo teisėms yra pagrindinis mūsų "Elgesio kodekso" ir "Tiekėjų standarto" principas. Tai apima ir mūsų darbuotojų teisę į asociacijų laisvę darbe ir kolektyvines derybas. Mes visiškai netoleruojame vergovės ar bet kokio kito priverstinio ar privalomojo darbo naudojimo, ir nuolat informuojame savo tiekėjus apie mūsų tiekėjų standartus, kad įsitikintume, kad taip nėra.

Kova su korupcija

Kaip didelė kompanija, veikianti visame pasaulyje, mes pasirūpinome, kad būtų užkirstas kelias korupcijai, susijusiai su bet kuria mūsų veikla ar tiekėjais. Mes palaikome visuotinę telefono liniją, per kurią darbuotojai gali pranešti apie bet kokius korupcijos atvejus. Mes tiriame visus praneštus incidentus ir prireikus imamės tinkamų drausminių veiksmų, laikydamiesi nustatytų procedūrų ir grįžtamojo ryšio priemonių.

Žmogaus teisių apsauga

Kiekvienas "Mölnlycke" darbuotojas, gauna vienodą pagarbą savo žmogaus ir darbo teisėms, nesvarbu, kur jie yra pasaulyje. Mes nedirbame su jokiais tiekėjais, kuris nesilaiko jų darbuotojų teisių.

Mes prašome mūsų tiekėjų pasirašyti mūsų "Tiekėjų standartą"  ir, jei reikia, dalyvauti žmogaus teisių patikrinime. Mes oficialiai vertiname daugiau nei 50% mūsų pagrindinių tiekėjų, įskaitant ir žmogaus teisių vertinimą pagal mūsų Elgesio kodeksą .

hidden1hidden2

Dalyvavimas viešojoje politikoje

Mes aktyviai remiame geriausias praktikas medicinos aprūpinimo ir sveikatos priežiūros srityse bendradarbiaudami su viešąja politika. Mes kuriame viešosios politikos pozicijas ir dalyvaujame atsakingo lobizmo procese, daugiausia per mūsų narystę "Eucomed", kuri remia medicinos priemonių pramonę ES, bet taip pat esame šių prekybos asociacijų narė: "AdvaMed" (JAV), Australijos medicinos technologijų asociacija (MTAA), Kanados medicinos technologijų kompanijos (MEDEC) ir Švedijos "Medtech".

Įstatymų ir nuostatų laikymasis

Mes labai rūpestingai laikomės visų atitinkamų įstatymų ir nuostatų visose šalyse. Mes naudojame tinkamus darbuotojus, kad užtikrintume, jog laikomės visų būtinų taisyklių tokiose srityse kaip užimtumas ir poveikis aplinkai, bei kovos su kyšininkavimu ir korupcija įstatymų.

Darbuotojai ir išoriniai partneriai skatinami ieškoti patarimų ir / ar pranešti apie incidentus mūsų atitikties darbuotojams. Kilus klausimams, susijusiems su neteisėtu ar neetišku elgesiu, mes taip pat naudojame "Whistleblowing" pagalbos liniją, kuri sujungia su vyriausiojo atitikties pareigūno, EVP Žmogiškųjų išteklių ir generalinio advokato komanda. Ši komanda nusprendžia, kuriam departamentui tinkamiausia ištirti kiekvieną incidentą.

Vaikų darbo likvidavimas

Kaip tarptautinė kompanija, mes pripažįstame savo ir mūsų tiekėjų atsakomybę už vaikų darbo pašalinimą visur, kur mes dirbame. Mes nuolat stebime mūsų tiekėjus, ir jei kyla bet kokia vaikų darbo rizika, mes nedelsdami imamės veiksmų, kad to nebūtų.

Kontaktai
Mölnlycke Uždaryti

Sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas

Informacija puslapyje, į kurį eisite, skirta sveikatos priežiūros specialistams. Paspaudę žemiau esantį laukelį patvirtinate, kad esate sveikatos priežiūros specialistas.